Hälsinglands Sparbank.

Landningssida Hälsinglands Sparbank.

Mobilversion av Hälsinglands Sparbanks landningssida

Hälsinglands Sparbanks framträdande affärsidé innebär att vinsten förblir lokal, och varje år investerar de aktivt i bygden genom att stödja föreningsliv, projekt och kultur med flera miljoner. För att ytterligare förstärka detta engagemang, initierade de kampanjen “Vi uppfyller drömmar”.

Kampanjen riktade sig till både föreningar och privatpersoner och erbjöd möjligheten att ansöka om bidrag eller sponsring för sina projekt och drömmar. Genom att skapa en inspirerande banner och en informativ landningssida ville Hälsinglands Sparbank inte bara främja ansökningar utan också kommunicera tydligt hur deras ekonomiska stöd direkt gagnar det lokala samhället.

Ett viktigt syfte med kampanjen var också att bygga vidare på ett redan starkt lokalt varumärke.

KUND Hälsinglands Sparbank | PRODUKT Landningssida | ÅR 2023
KANAL Landningssida, banners.
KONTAKT medieproduktion@bonniernews.se

Case - Hälsinglands Sparbank
Case - Hälsinglands Sparbank
Mobilversion av Hälsinglands Sparbanks landningssida

Vill du ser fler av våra case?

Våra publicister.