Matmeckarna.

Ica Matmeckarna Lund

Uppdragsbeskrivningen var att kunden ville titta över sin grafiska form och få fram förslag på halvsidor och helsidor i print. Även fotografering på plats i butik för att kunna ha en bildbank att plocka från och använda i sin kommande marknadsföring i Sydsvenskan.

Fotografering tillsammans med härlig personal löpte på fint och bildbearbeting och upprättande av bildbank tog fart parallellt som ny grafisk form för kommande printkampanj presenterades. Under arbetets gång adderades  även kvartsidor och en ny digital kampanj som kunden vill testköra.

BRANSCH Livsmedel  |  PRODUKT Printoriginal, digitala banners, fotografering, bildbank
ÅR 2020  |  KANAL Sydsvenskan  |  KONTAKT medieproduktion@bonniernews.se

Matmeckarna mobilbanner
Matmeckarna mobilbanner

Vill du ser fler av våra case?

Våra publicister.