TELIA.

Tidning för seniorer om ny teknik.

När pandemin satte stopp för Telias workshopturné Mer Digital, tänkt att hjälpa den äldre generationen över den digitala tröskeln, kom de till oss för att hitta nya sätt att nå målgruppen – som nu blivit än mer isolerad.

Tillsammans gjorde vi workshopen till en guide i print, om allt från att handla till att hitta kärlek på nätet. Tidningen “Lätt att vara digital” distribuerades direkt till dörren, som bilaga i DN och våra större MittMedia-titlar, och var så uppskattad att en ny upplaga trycktes till julen.

BRANSCH Tech & Telekom  |  PRODUKT Print native, bilaga
ÅR 2020  |  KANAL Dagens Nyheter, Local  |  KONTAKT brandstudio-sales@bonniernews.se

Vill du ser fler av våra case?

Våra publicister.